Registraties

- VGCT, vakvereniging voor cognitieve en gedragstherapie
- KIWA, keurmerk in de zorg
- CRKBO-CPION, trainingen en opleidingsprogramma’s
- Per Saldo, belangen organisatie voor PGB houders en vertegenwoordigers
- AGB, Therapeutische coaching en begeleiding en aanbieder WMO diensten.
- Klachtenportaal Zorg, klachten en geschillen
- AVG, via Kiwa