Kosten en vergoedingen

Afhankelijk van de situatie en de behoefte wordt gekeken wie eventueel meebetaalt aan de kosten van de behandeling, begeleiding, coaching en/of training. Tijdens het voorgesprek bekijken we de mogelijkheden en kunnen we u adviseren. Eventueel kunnen we u helpen bij het aanvragen van een vergoeding te denken aan de zorgverzekeraar, de gemeente of de werkgever. Het voorgesprek/intake is kosteloos. De gesprekken zijn vrijgesteld van BTW ( wet op de omzetbelasting)

Behandeling/therapie
Belangrijk is te weten dat we een landelijk zorgverleners nummer hebben (AGB code) en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA /RBCZ. Het is handig van te voren even na te vragen bij uw verzekering, hoe de vergoedingen geregeld zijn. Vaak staat het op de site van de zorgverzekeraar vermeld. www.vergoedingenzorgverzekeraar/nvpa.nl

Voor de kosten van de gesprekken ontvangt u een factuur. We sluiten een behandelovereenkomst af.

Coulance-regeling
Wanneer u de therapie niet vergoed krijgt, kunt u een coulanceverzoek doen bij uw zorgverzekeraar. Het kan gebeuren dat uw facturen dan alsnog (gedeeltelijk) worden vergoed.

Trainingen
Voor onze trainingen zijn we geregistreerd bij CPION/CRKBO. Voor aanvang van de lessen ontvangt u of de werkgever een factuur.

Fiscale regelingen
Als u een eigen bedrijf heeft of u moet mee betalen aan de kosten kunt u mogelijk de kosten aftrekken via de belasting.