Aanmelding

Bij aanmelding nemen we binnen enkele dagen contact met u op. In een voorgesprek wisselen we informatie uit. We bekijken samen wat er nodig is en hoe we u kunnen helpen. Indien we u niet kunnen helpen krijgt u dat ook meteen te horen. Het is van belang dat u een verwijsbrief van de huisarts of een doorverwijzing van een andere hulpverlener meeneemt. De verwijzing is belangrijk voor vergoeding van de kosten. In gevallen waarbij het gaat om een werkgever kan het zijn dat er geen verwijzing nodig is. Evenmin wanneer u zelf de kosten draagt.