Aanmelding

Bij aanmelding nemen we binnen enkele dagen contact met u op. In een voorgesprek wisselen we informatie uit, bekijken we wat er nodig is en hoe we u kunnen helpen. Het is van belang dat u een verwijsbrief van de huisarts of van een andere helpverlener kunt krijgen. De verwijzing is belangrijk voor vergoeding van de kosten. In gevallen waarbij het gaat om een werkgever of een andere organisatie heeft u geen verwijzing nodig. Evenmin wanneer u zelf de kosten draagt.